Doa Sebelum Belajar dan Doa Setelah Belajar

Doa Sebelum Belajar dan Doa Setelah Belajar – Doa sebelum belajar dan doa setelah belajar merupakan suatu hal yang semestinya dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam sebuah proses belajar. Dalam mengawali aktivitas belajar dimanapun berada, doa merupakan sebuah aktivitas utama dan pertama yang harus dibiasakan oleh siapapun, Mencari ilmu adalah ibadah dengan ilmu semua bisa kita ambil hikmahnya,Tidak hanya harta ilmu pun bisa kita amalkan kepada orang lain yang sedang membutuhkanya.Ilmu dapat kita raih dengan belajar karena belajar membeuat kita memiliki banyak ilmu.

Doa Sebelum Belajar dan Doa Setelah Belajar

Doa Sebelum Belajar dan Doa Setelah Belajar

Doa Sebelum Belajar dan Doa Setelah Belajar

Selain doa sebelum belajar, doa setelah belajar juga tak kalah pentingnya dipanjatkan dalam mengharapkan rahmat dari Allah SWT. sekaligus memohon keberkahan atas segala aktivitas belajar oleh siapapun yang menempuh proses belajar tersebut. Memohon agar pemahaman pada semua pelajaran yang dipelajari diberkahi oleh Allah SWT.

Biasanya dalam sebuah tempat belajar, bila ada di antara peserta didik ada yang beragama non-muslim, tetap dipersilahkan untuk berdoa namun dengan bahasa maupun lafadz doa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan tuntunan agama Islam, doa adalah intinya ibadah, sesuai dengan riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rosulullah Muhammad SAW bersabda “Doa adalah inti ibadah“.

Pentingnya doa selain sebagai ibadah dalam rangka berdzikir sekaligus bermunajat kepada Allah SWT, doa dapat juga menjadi autosugesti bagi setiap siswa-siswi kita untuk belajar dengan lebih sungguh-sungguh tentunya dalam hal-hal yang diridloi-Nya, dan insya Allah segala aktivitas belajar-mengajar pada hari itu dan seterusnya dinilai Allah SWT sebagai amal kebaikan yakni digolongkan dalam umat penuntut ilmu yang selalu berdzikir kepada-Nya. Amin.

Berikut lafadz doa sebelum belajar dan doa setelah belajar bagi siapapun yang beragama Islam:

Doa Sebelum Belajar

Rabbii Zidnii ‘Ilmaa, Warzuqnii Fahmaa, Waj’alnii Minash-Shaalihiin.

Artinya:

“Ya Allah… Tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang shaleh.”

Alloohumma alhimnii ‘ilman a’rifu bihi awaamiroka wa a’rifu bihi nawaahiyaka warzuqnii. Alloohumma balaghota fahmin nabiyyana wa fashoohati hifdlil mursaliina wa sur’ati ilhamil malaa’ikatil muqorro biina wa akrimnii. Alloohumma bi nuuril ‘ilmi wasur’atil fahmi wa akhrijnii min dlulumaatil wahmi waftah lii abwaaba rohmatika wa allminii asrooro hikmatika yaa robbal ‘aalmiina.

Artinya: 

Wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan_Mu dan berilah aku rizqi. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari para nabi dan kefashihan hafalan para Rosul serta cepatnya ilham para malaikat muqorrobiin, maka karunianikanlah kepada ku. Wahai Allah, dengan chaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman serta keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan dan dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat_Mu dan ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah_Mu. Wahai Tuhan semesta Alam

Doa Setelah Belajar

Selain doa sebelum belajar, juga terdapat doa setelah belajar yang dapat diaplikasikan dalam proses belajar seseorang.

Allahumma Arinal Haqqa  Haqqan Warzuqnattibaa’ahu. Wa Arinalbaathila Baa-Thilan Warzuqnajtinaabahu.

Artinya:

“Ya Allah…, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehinggga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya.”

Robbnanfa’naa Bimaa ‘Allamtanaa Wa’allimnal Ladzii Yanfaunaa Wazidna ‘Ilmaa Wal_Hamdu Lillahi ‘Ala Kulli _Haal.

Artinya:

Ya Alloh kami berilah kemanfaatan bagi apa yang telah Engkau ajarkan pada kami, Ya Alloh kami ajarkanlah pada kami sesuatu yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu pada kami segala puji hanya milik Alloh pada setiap saat.

Demikian penjelasan mengenai doa sebelum belajar dan doa setelah belajar, walaupun hanya dalam tulisan bahasa Indonesia, Insya Allah akan bermanfaat.

Doa Sebelum Belajar dan Doa Setelah Belajar | Wawang Armansyah | 4.5
Leave a Reply